Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna

DrukujEmail
1. Woda

Wybudowana sieć wodociągowa zasila całą Strefę Aktywności Gospodarczej. Stacje uzdatniania wody bazujące na studniach głębinowych posiadają rezerwę produkcyjną w wysokości 450 m3 na dobę.

2. Ścieki

Miejska oczyszczalnia ścieków dysponuje rezerwą 300 m3 na dobę.

3. Energia elektryczna

Przez tereny inwestycyjne przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia WN 220 kV, 110 kV i średniego napięcia SN 20 kV. Aktualnie istnieje rezerwa mocy przyłączeniowej w wys. ok. 1 MW. Dodatkowe zaopatrzenie w energię elektryczną może nastąpić poprzez wybudowanie stacji transformatorowej, warunki zasilania do uzgodnienie z Rejonem Energetycznym w Żarach.

4. Gaz

Istnieje możliwość wybudowania stacji redukcyjnej o wydajności max 7.000 m3/h gazu ziemnego, podłączonej do przebiegającego przez działki gazociągu wysokiego ciśnienia GZ 41,5. Warunki budowy stacji do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym w Zgorzelcu.

5. Telekomunikacja

Tereny inwestycyjne posiadają dogodny dostęp do sieci łączności przewodowej i telefonii komórkowej. Centrala telefoniczna w Iłowej w pełni zaspokoi potrzeby inwestorów w zakresie pełnych usług telekomunikacyjnych.

6. Drogi

Działki są bardzo korzystnie usytuowane w pobliżu autostrady A-18 Berlin - Wrocław, w obrębie węzła autostradowego IŁOWA i drogi wojewódzkiej nr 296 Kożuchów  - Żagań - Lubań. Podstrefa Azalia usytuowana jest przy drodze powiatowej nr F1079 łączącej Iłowę z Koninem Żagańskim i dalej z Żaganiem. W związku z planowanym remontem autostrady A-18 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zostanie wybudowany dojazd alternatywny z podstrefy Azalia do węzła autostradowego IŁOWA.

7. Kolej

Miasto Iłowa leży przy szlaku kolejowym z Żar do Węglińca (linia kolejowa nr 282). Istnieje możliwość zbudowania bocznicy załadunkowo-rozładunkowej przy linii kolejowej przebiegającej w bliskiej odległości od Strefy Aktywności Gospodarczej.

czwartek, 01 grudnia 2011 11:17

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Liczba odwiedzin

Odsłon : 42709

Zegar